Registrera ny Qlocx-enhet

Ange dagen då ni önskar att enheten ska att driftsättas
Ange ett ungefärligt slutdatum
Ange de gatuadresser projektet beställer till, ex. grindens och platskontorets adress
Kontrollera gatuadressens postnummer via www.postnummerservice.se
1. Gå till www.what3words.com 2. Sök fram adress och peka ut placering av containern. 3. Ange de tre What3Words orden
Hur hittar chaufförerna containern?
Förnamn Efternamn
Ange här era levererantörer, så som Ahlsell, Hilti osv. Ex: - Ahlsell kundnummer "123456" - Hilti kundnummer "Abcdef" Transportbolag ska EJ anges här, så som Schenker, Postnord osv. OBS: Projektet ansvarar för att höra av sig till leverantörerna och specificerar att de vill ha leveranserna i containern. Qlocx ansvarar för att deras transportör, efter kravställning från leverantören, kan transportera godset till containern.
Ange även alla alternativa stavningar på företagsnamnen som kan förekomma
Ange det uthyrningsbolag och depå som leveranscontainern hyrs från
Ange namn på kontaktpersonen hos uthyrningsbolaget


 OBS: Informera era leverantörer att de behöver kravställa mot sin transportör att ert gods ska levereras till leveranscontainern.