start-hero
hero-phone

Uppkopplade paketskåp och leveransutrymmen

Qlocx förenklar sättet som vi tar emot leveranser inom E-handel för att uppnå en mer hållbar framtid. Vi är experter på Last Mile-logistik och skapar uppkopplade paketskåp och leveransutrymmen som tar bort mötet mellan mottagare och transportör. 

Vår teknik

Qlocx produkt bygger på teknik i form av hårdvara (Qlocx Technology) och mjukvara (Qlocx Software). Qlocx Software består av vår molntjänst och mobila applikation. Qlocx Technology utgörs av styrenheten, det vill säga kretskortet som kontrollerar dörröppningar. Samtliga tekniska komponenter är egenutvecklade där kunden själv kan välja typ av elektriskt lås och strömmatningskälla. På så sätt bibehåller vår produkt en hög flexibilitet. Till flera av våra tjänster tillkommer även digitala tjänster, såsom infrastruktur för leveranser.

1. Molnbaserad SaaS-plattform

Molnsystemet hanterar utgivandet och administrationen av digitala nycklar. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut et dolore magna aliqua at varius vel.

2. Telefon och mjukvara

Tilldelning av digitala nycklar kräver att telefonen är online (GSM/WiFi) vid ett givet tillfälle där nyckeln lägger sig lokalt på telefonen. Applikation finns både till iOS och Android.

3. Bluetooth

Kommunikationen mellan telefonen och den digitala styrenheten sker offline genom Bluetooth. Den digitala styrenheten behöver alltså ingen internetuppkoppling.

4. Digital styrenhet

Den digitala styrenheten verifierar en öppning genom att skicka en elektrisk impuls till det elektriska låset.

5. Elektriskt lås

Qlocx digitala styrenhet kan styra alla elektroniska lås för att genomföra öppningar. Styrenheten kan även kopplas parallellt med befintliga passersystem, exempelvis Aptus eller Infobric.

start-film@3x

Användningsområden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. At varius vel pharetra vel turpis.

Våra produkter och lösningar

Qlocx smarta teknologi har ett brett användningsområde. Idag finns ett flertal olika produkter som förenklar bygglogistiken på unika sätt. Alla våra produkter gör att byggprojektet kan ta emot sina leveranser på ett snabbare, smidigare och säkrare sätt utan att arbetet behöver stanna upp.

Visa fler applikationsområden

start-produkter@3x

2 570 000

 kr

Kostnadsbesparing

11 000

st

Fordon som inte beträtt lossningsplatsen

3 670

tim

Sparad arbetstid

postnord

Det här leveranssättet visar på hur digitaliseringen förändrar logistikbranschen. Att tillvarata de möjligheter ny teknik för med sig är viktigt för oss på PostNord och vi vill samtidigt se till att tekniken kommer samhället till gagn."

Helena Sjöberg, Affärsutvecklare inom Last Mile på PostNord

schenker-logo

Den nya tekniken skapar förutsättningar för att effektivisera logistikkedjan, vilket inte minst är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kan lossa snabbt och säkert utan att störa ordinarie verksamhet, och om vi kan leverera gods på kvällar och nätter slipper vi även bilköer.

Mats Grundius, VD på Schenker AB

Ur ett säkerhetsperspektiv är smidiga leveranser utan att mottagaren behöver avbryta sitt arbete eller att budet behöver beträda byggarbetsplatsen, rätt väg att gå. Det är en bild även våra kunder i byggbranschen delar. Att erbjuda trygga och framförallt säkra leveranser på mottagarens villkor är en grundbult i vårt erbjudande och den här satsningen möjliggör att vi kan erbjuda just det

Niklas Knight, VD på Best Transport

olab

OLAB som transportör åt Ahlsell jobbar ständigt mot den allt tätare trafiken i Stockholm. Qlocx leveranscontainer möjliggör leveranser tider på dygnet när trafiken är mer gynnsam. Mottagaren blir automatiskt SMS-aviserad och har sin leverans redan när arbetsdagen börjar.

Magnus Odsjö, Kvalitetsansvarig på OLAB Transport

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss på Qlocx?