Användarvillkor

Avtalet omfattar användning av Qlocx leverans- och passagesystem, härdanefter kallad “Tjänsten”. Det generella syftet med avtalet är att ge dig som använder Tjänsten, härdanefter kallad “Användare”, full insikt om vilka skyldigheter/rättigheter denne har samt vilken data Qlocx kommer hämta, spara och distribuera. I Tjänsten finns det två undertjänster som omfattas i detta avtal ”Leveranstjänsten”, som rör Användare som tar emot eller skickar leveranser till eller från enheter, eller områden, där tillträdet styrs av Qlocx's låsstyrning och "Passagetjänsten" som rör Användare där Qlocx's låsstyrning används för passage in i eller igenom dörrar, grindar eller andra enheter.

 

Avtalsvillkor för godkännande

 

§1
För att Qlocx ska kunna tillhandahålla funktionerna i Qlocx applikation kommer Qlocx samla och hantera de personuppgifter Användaren angivit. Dessa personuppgifter kommer bestå av inloggningsinformation, email-adress, telefonnummer, förnamn och efternamn. Om du som Användare önskar att ansluta dig som användare på en Qlocx-enhet där du bor kommer även Qlocx att efterfråga ditt personnummer. Personnumret kommer att användas för att mot folkbokföringsregistret hämta din folkbokföringsadress. Qlocx kommer då att spara din folkbokföringsadress, men inte ditt personnummer. Som Användare samtycker du att Qlocx får samla in och hantera dessa uppgifter. Qlocx har ett antal samarbetspartners där det i vissa fall är nödvändigt att dela personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten. Du som Användare samtycker du att Qlocx får distribuera nödvändiga personuppgifter, främst rör det sig om att Qlocx distribuerar uppgifter innefattande epostadress och telefonnummer till relevanta transportörsrelaterade firmor inom EU/EES i form av ett elektroniskt svar eller en uppdatering på en förfrågan för att de ska kunna leverera försändelser till din leveransenhet. Qlocx tar alla nödvändiga och resonabla åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna blir behandlad så säkert och ansvarsfullt som möjligt.

 

§2
Qlocx kommer att logga och spara information relaterad till Användarens beteende i applikationen och spara genererad data från tillfällen då ett lås öppnats, som stöds av Qlocx, samt data kring leveranser kopplade till Användaren. Qlocx sparar denna information för att kunna tillhandahålla en optimal tjänst och hela tiden förbättra denna. Informationen kommer att sparas tills dess att Qlocx finner att informationen inte längre är av nytta för att kunna kunna upprätthålla Tjänsten eller tills dess att Användaren själv önskar att informationen tas bort.

 

§3
Qlocx har implementerat en säkerhetsstandard i enheterna. Dock skulle något, mot all förmodan, hända till exempel då någon skulle bryta sig in i leveransenheten så är Användaren ansvarig för innehållet då stölden gjorts på Användarens egendom, vilket bör anmälas till polis och försäkringsbolag. Qlocx rekommenderar att innan användning av Tjänsten kolla upp vad som gäller för sin egen hem- eller företagsförsäkring. Skulle något hända med leveransen där det kan härledas till att Qlocx’s programvara inte fungerat som den ska och är anledningen till stöld eller skadegörelse så står Qlocx för ersättning av detta gods. Qlocx har tillgång till att spåra samtliga händelser i leveransenheten som är gjord av behöriga personer med mobila nycklar, kan denna information användas som bevismaterial vid eventuell stöld.

 

§4
Användare av Tjänsten rekommenderas att uppdatera Qlocx med de senaste personuppgifterna som är nödvändiga för att Tjänsten ska fungera, med andra ord korrekt namn, epostadress, telefonnummer, hem/företagsadress och postnummer.

 

§5
Som Användare, som har fått eller kan få sina personuppgifter behandlade, har du alltid rätt att kostnadsfritt, efter en skriftlig ansökan till Qlocx, få besked om vilka av dina personuppgifter som Qlocx behandlar, och vad vi har för ändamål med behandlingen. Du kan också begära att Qlocx raderar eller rättar personuppgifter om dig som vi behandlar. Användare har också rätt att dra tillbaka sitt tidigare godkännande till Qlocx för att limitera användningen av personuppgifter.

 

§6
Som Användare av Leveranstjänsten accepterar du att övervakning via kamera får bedrivas i leveransutrymmet i syfte att motverka att stölder sker. 

 

§7
Som Användare av Leveranstjänsten accepterar du att Qlocx hämtar telefonens GPS-position i det ögonblick då öppningsfunktionen i Applikationen används. GPS-positioneringen kopplas inte direkt till dig som Användare utan Qlocx använder GPS-positioneringen för att identifiera vart utrymmet är placerat för att hjälpa transportbolag eller servicebolag att hitta till utrymmet.